STRATEGISCH IT ADVIES EN IT OPLEIDING VIA DE KMO-PORTEFEUILLE

 

 

 

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een bedrijfssubsidie van de Vlaamse overheid waarmee je als kmo financiële steun kan verkrijgen voor de aankoop van adviezen en opleidingen. Kleine ondernemingen (tot 50 werknemers) kunnen maximaal 10.000 euro financiële steun verkrijgen op jaarbasis en middelgrote ondernemingen (tot 250 werknemers) kunnen tot 15.000 euro subsidie bekomen. Het steunpercentage waar jouw kmo recht op heeft, ontdek je in de rubriek ‘kmo-portefeuille’ op de website van het Vlaio.

Excis Services is geregistreerd dienstverlener

Om als kmo-portefeuille te kunnen aanvragen, is het belangrijk dat je voor het opleidings- en of adviestraject samenwerkt met een bij de Vlaamse overheid geregistreerde dienstverlener. Dienstverleners dienen te voldoen aan de KMOP-norm, een uitgebreide reeks voorwaarden op gebied van kennis, ervaring, integriteit, activiteit en klanttevredenheid. Datalink werd doorgelicht door een onafhankelijk extern auditbureau om na te gaan of aan deze richtlijnen werd voldaan. In januari 2018 werd door het Vlaio, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, de officiële registratie aan ons toegekend.

 

Welke Excis Services diensten kunnen worden gesubsidieerd?

Via de pijler Advies geven we ondernemingen inzicht in hun huidige bedrijfsstructuur, stellen we concrete optimalisatiemogelijkheden voor en maken we een implementatieplan op. Het advies is erop gericht kmo’s digitaal te versterken zodat ze sneller, efficiënter en slimmer kunnen werken en groeien. Het registratienummer van Excis Services is DV.A229131

 

Je kan bij Excis Services terecht voor de volgende adviezen:

 • IT audit en strategisch advies omtrent gegevensopslag en beveiliging
 • Businessanalyse, advies en conceptplan voor een nieuwe website
 • Businessanalyse, advies en conceptplan voor een digitale applicatie
 • Telecom audit (besparing en optimalisatie)
 • Applicatiebeheer (centralisatie en optimalisatie van de processen)
 • Wifi (studie en advies, survey)
 • Netwerk optimalisatie (continuïteit, beveiliging)
 • Printer en kopieer advies (kosten besparen, processen versnellen)
 • Office 365 & Sharepoint + advanced

Via de pijler Opleiding ondersteunen we ondernemingen door het gebruik van tools uit de digitale wereld aan te leren zodat ze maximaal kunnen ingezet worden voor hun bedrijf. Ons registratienummer is DV.O229130

 

Je kan bij Excis Services o.a. terecht voor de volgende opleidingen:

 • Website-optimalisatie (technische optimalisatie, gebruiksvriendelijkheid, SEO)
 • Websitebeheer via een CMS
 • Google Analytics
 • MailChimp
 • GDPR: regelgeving & best practices (voor ondernemers en voor teams)
 • Server 2016 + advanced
 • VOIP + advanced
 • MFP scanning en printing + advanced

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande infographic en de website van het Vlaio leggen stapsgewijs uit welke acties je dient te ondernemen.

Heb je een vraag?

Bij vragen mag je gerust contact opnemen t.a.v onze verantwoordelijke KMOP Bjorn De Keirsmaeker

Hij begeleidt je graag tijdens het gehele subsidieproces wanneer je met Excis Services wenst samen te werken.